• sns04
 • sns02
 • sns01
 • sns03

Hyzmatlar

Satisfiedüzlerçe kanagatly müşderi

 • Alternatiwler

  Alternatiwler

  Şeýle hem hiline zyýan bermezden ýokary derejeli öndürijiler üçin baha bilen bäsdeşlige ukyply alternatiwalary hödürleýäris.Beýleki marka liderleriniň köpüsinden has arzan we MOQ bilen.
 • Kabel gurnama

  Kabel gurnama

  Simpleönekeý sim enjamlaryndan başlap, has çylşyrymly ýasalan kabel gurnamalaryna çenli dizaýnerleriň talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli kabelleriň köpüsini üpjün edýäris.
 • Elektron birikdirijiler

  Elektron birikdirijiler

  Boardhli tagtadan, tagtadan we simden simli programmalar üçin birleşdiriji çözgütleri hödürleýäris. Tejribeli inerener topary müşderileriň talaplaryna ünsi jemleýär we iň oňat özara baglanyşyk çözgütlerini düzüp, hünär tehnologiýasy bilen ýakyndan birleşýär.

Biz hakda

DONG GUAN CITY YUAN YUE ELECTRONICS CO., LTD

 • 源 越 三 厂
 • 源 越 一 、 二厂

2008-nji ýylda döredilen “Yuanyue Electronics Co., Ltd”, ýöriteleşdirilen birleşdiriji we kabel öndürijisiniň dünýäde öňdebaryjy markasyny ýasamaga bagyşlanýar.Zawodymyz Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär - dünýä belli önümçilik merkezi we Taýwanda we Gonkongda şahamçasy bar.Biz diňe bir tagtadan-tagta, simden-tagta, sim-sim birikdirijilerini we kabel gurnamalaryny öndürmekde ýöriteleşenok, eýsem ýöriteleşdirilen birikdirijileri we kabelleri çözüji üpjün ediji.

Biz ynamdar

Adaty müşderilerimiz

"Müşderä hyzmat etmek bilen gymmatlyklary dörediň!"
maksadymyzdyr.Customershli müşderileriň biziň bilen uzak möhletli we özara peýdaly hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygyna tüýs ýürekden umyt edýäris.

Kompaniýamyz barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, häzir biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris!

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!