• sns04
 • sns02
 • sns01
 • sns03

ସେବାଗୁଡିକ

ଶହ ଶହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ |

 • ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ

  ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ

  ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଆପୋଷ ବୁ without ାମଣା ନକରି ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ-ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁସଙ୍ଗତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ MOQ ସହିତ |
 • କେବୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି |

  କେବୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି |

  ସରଳ ତାରର ହର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକ ଜଟିଳ କଷ୍ଟମ୍-ମୋଲଡ୍ କେବୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲିଗୁଡିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବହୁ ଉଚ୍ଚମାନର କେବୁଲ୍ ଯୋଗାଉ |
 • ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଜକ |

  ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଜକ |

  ଆମେ ସମସ୍ତ ବୋର୍ଡ-ଟୁ-ବୋର୍ଡ, ତାର-ଟୁ-ବୋର୍ଡ ଏବଂ ତାର-ଟୁ-ତାର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଂଯୋଜକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ | ଅଭିଜ୍ଞ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆନ୍ତ c- ସଂଯୋଗ ସମାଧାନ ଗଠନ କରି ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି |

ଆମ ବିଷୟରେ

ଡଙ୍ଗ୍ ଗୁଆନ୍ ସିଟି ୟୁଆନ୍ ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କୋ।, LTD

 • 源 越 三 厂
 • 源 越 一 、 二厂

2008 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ୟୁଆନ୍ୟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କୋ।ଆମର କାରଖାନା ଚାଇନାର ଡୋଙ୍ଗଗୁଆନରେ ଅବସ୍ଥିତ - ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ତାଇୱାନ ଏବଂ ହଂକଂରେ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମାଲିକ |ଆମେ କେବଳ ବୋର୍ଡ-ଟୁ-ବୋର୍ଡ, ତାର-ଟୁ-ବୋର୍ଡ, ତାର-ଟୁ-ତାର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ କେବୁଲ ଆସେମ୍ବଲି ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହଁ, କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍ ସଂଯୋଜକ ଏବଂ କେବୁଲର ଏକ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନକାରୀ |

ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ

ଆମର ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ |

"ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା କରି ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ!"
ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ |ଆମେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଆମ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ |

ଯଦି ଆପଣ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ!

ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟ୍!